Heyl, Goto:

Revolution in C#

New possibilities in procedural programming

Touto knihou vzbudil Mistr Heyl nebývale silnou diskusi odborné veřejnosti. Diskuse byla samozřejmě k smíchu: nikdo není větší odborník než Mistr sám.

Jak pracovat s tzv. "jinými objekty?" Přeci tak, že žádné objekty používat nebudeme! Kniha ukazuje novou cestu, nový přístup či chcete-li filozofii, využitelnou hlavně ve vyšších jazycích, zaměřených na objektově orientované programování. Na konci cesty čeká prozření, které jste tušili celou tu dobu od chvíle, kdy vám zakázali hrát si s BASICem a posadili vás před C#, Javu či jiný OOPL. Ano, objekty jsou přežitek. Zapomeňte na třídy. Metody jsou pro cucáky. Na jiné objekty se dostanete zásadně příkazem GOTO (mistr tak odhaluje další kousek ze skládačky jménem Nový Hlodač). Stejným způsobem je vhodné např. ošetřovat výjimky. Tyto a další triky jsou doplněny řadou ukázek, pochopitelně kompatibilních s Wordpadem.

Petr Hejl - Procedural C Sharp

Další tituly z naší nabídky