Heyl, Goto:

Mistrovství v Mistrovství

Kompletní průvodce pro mistry hejhuly

První Mistrova kniha, která byla kompletně přeložena do češtiny. Spíše než na programování je tato "bible" zaměřena na životní filozofii, jejíž osvojení vám však dá s konečnou platností pochopit a správně aplikovat Mistrovy programátorské i webdesignerské postupy.

Na více než pěti stech stránkách Mistr kvalyfykovaně popisuje hejhulovací techniky, s jejichž pomocí se sám stal tím, kým je. Touha podělit se s nekvalyfykovanými a přivést je na správnou cestu hejhulování vedla ke stvoření značně komplexního díla. Čtenář si může být jist, že po vstřebání látky mu už nikdy nebude svět připadat jako předtím. Někteří se tento trvalý(!) stav nebojí popsat jako "požití alkoholu či nějaké drogy", jiní by přísahali, že viděli polonahou ženu.

Objednejte ještě dnes!

Petr Hejl - Mistrovství v Mistrovství

Další tituly z naší nabídky